หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Top division 2 and provincial teams battle it out
ຄວາມໝາຍຂອງກາສັນຍາລັກ

The logo

 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝົດທຸກພາກໃນລາວ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ
To portray that this is a nationwide competition that is played throughout the whole Laos and not just Vientiane

ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລວມສີທັງໝົດຂອງ ສຕລ (ສີຟ້າ, ແດງ ແລະ ເຫຼືອງ)
Incorporates all LFF colours (Blue, Red and Yellow)

ໂຄງສ້າງໃນການແບ່ງເຂດຮອບຄັດເລືອກ

The Format


ຮອບຄັດເລືອກແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 5 ເຂດ (ຄັດເລືອກທົ່ວປະເທດ)
Qualifying match (across country) is divided into five zones :

ສໍາລັບພາກເໜືອມີ 2 ເຂດ (There are two groups in the north)

ຜົ້ງສາລີ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, 
(Phongsaly, Xayyabouly, Bokeo, Louangnamtha) 
ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ 
(Luangprabang, Oudomxay, Xiengkhouang, Huaphanh) 

ສໍາລັບພາກໃຕ້ ມີ 1 ເຂດ (There is one group in the south)

ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື 
(Salavane, Champasak, Sekong,  Attapeu)

ສຳລັບເຂດ 1, 2, 4 ແລະ 5 ແມ່ນຄັດເອົາ ເຂດລະ 2 ທີມເທົ່ານັ້ນ) 
(only two teams will qualify from zones 1, 2, 4 and 5) 2 ความคิดเห็น: